පහළ මල්වතු ඔය ජලාශයට යටවන නිවාස වෙනුවට නව නිවාස 200ක් | දිනමිණ

පහළ මල්වතු ඔය ජලාශයට යටවන නිවාස වෙනුවට නව නිවාස 200ක්

බුද්ධිකා ඉඹුලාන

යෝජිත පහළ මල්වතු ඔය ජලාශයට යටවන නිවාස සඳහා රජය මඟින් නව නිවාස 200ක් ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇත.

මේ පවුල් 200 සඳහා නව නිවාස ලබා දීම කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් ඇමැති පී. හැරිසන් මහතා ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ ඇමැති ගයන්ත කරුණාතිලක මහතාගෙන් කළ ඉල්ලීමක් අනුව මෙම ඉඩම් ලබා දීම සිදු කර තිබේ.

මේ යටතේ මහවිලච්චිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් කළුවිල හා නාරම්විල ප්‍රාදේශයන්හි නිවාස ඉදිකිරීමට නියමිත අතර එක් පවුලක් වෙනුවෙන් මේ සඳහා අක්කර භාගයක ඉඩමක් ද හිමි වේ.

පහළ මල්වතු ඔය ජලාශයට යටවන පවුල් සඳහා නිවාස ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් තෝරා ගත් ප්‍රදේශවල මැනුම් කටයුතු කඩිනමින් ඉටුකර දීමට මැදිහත් වන මෙන්ද ඇමැති හැරිසන් මහතා ඇමැති ගයන්ත කරුණාතිලක මහතාගෙන් ඉල්ලීමක් කළේය.

මහවිලච්චිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මැදවච්චිඑළිය, දොඩම්විල, රුවන්මඩුව, බැඳිවැව, රශ්මික වැව, බිල්ලෑව, මහදන්ගස්වැව, හේරත්ගම, කිඹුල්වැව, දියමතුරාව යන ගම්මාන ද මධ්යාම නුවර ගම්පළාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයන්හි කුඩාහල්මිල්ලෑව, කොක්ඇඹේ යන ගම්මාන ද ජලාශයට යටවන අතර ජලාශයන්හි ධාරිතාව අක්කර අඩි 169,400කි.

වන්දි මුදල් ලැබීමත් සමඟ ජලාශයට යටවූ ඉඩම්ලාභී පවුල්හි ජනතාව අතරමං නොවන ආකාරයෙන් ඔවුන්ගේ ජනජීවිතය නඟා සිටුවීම මෙම නව නිවාස ඉදිකර දීමෙන් තමන් අපේක්ෂා කරන බව ඇමැති හැරිසන් මහතා අවධාරණය කරයි..මෙම ජලාශය යටතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මහවිලච්චිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් නිල්මල්ගොඩ හා ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශයන්හි කුඹුරු අක්කර 1500ක් අලුතින් අස්වැද්දීමට ද ඉදිරියේදී පියවර ගන්නා බව ඇමැතිවරයා කීය.

ජලාශයෙන් යටවන ඉඩම් සඳහා නිවාස ඉදිකර දීමේදී පැන නැඟී ඇති ඉඩම් පිළිබඳ ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීමේ සාකච්ඡාවකදී මේ කරුණු අනාවරණය වූ අතර ඒ සඳහා තන්තිරිමලය විහාරාධිපති තන්තිරිමලයේ චන්ද්‍රරතන නාහිමියන් ද, ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ටි. ජී. අල්විස් මහතාද මේ සඳහා සහභාගී වූහ.


නව අදහස දක්වන්න