බැසිල් රාජපක්ෂට එරෙහි මල්වාන ඉඩම් නඩුව | දිනමිණ

බැසිල් රාජපක්ෂට එරෙහි මල්වාන ඉඩම් නඩුව

ගම්පහ සංචාරක - නිමල් ජයසිංහ

දෙවන විත්තිකාර නඩේෂන් මට කිව්වේ ඉඩම එයාගේ නමට ලියා ඇත්තේ බලෙන් නිසා නඩු දානවා කියලයි

“මල්වාන ඉඩම සම්බන්ධ නඩුවේදී ඔබ පසුගිය වතාවේ සාක්ෂි දෙමින් පැවසුවා ඔබට එම ඉඩමේ කටයුතු කරගෙනයාමේදී දුරකථන මඟින් යම් යම් උපදෙස් ලැබුණා කියා. එම දුරකථන අංක සහ අදාළ ලේඛන ඔබට පෙන්වා දුනහොත් ඒවා හඳුනාගත හැකිද යැයි හිටපු ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට සහ තවත් අයෙකුට එරෙහි මල්වාන ඉඩම් නඩුවේ පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් තුසිත් මුදලිගේ මහතා සාක්කිකාර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී උපාලි ජයකොඩි මහතාගෙන් විමසීය.

සාක්ෂිකාර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී උපාලි ජයකොඩි

2013 පෙබරවාරි 01 පටන් මට දුරකථන ඇමතුම් ගණනාවක් ලැබුණා.

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - ඔබට ලැබූ දුරකථන ඇමතුම් සම්බන්ධ වාර්තාව පෙන්වනවා. ඒ ඇමතුම් අංක හා ඒ ඇමතුම් ලබාදුන් අය දන්නවාද?

සාක්ෂිකරු - මේ අංකවලින් කිහිපයක්ම හඳුනා ගත හැකියි. බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඇමතූ අංක බව හඳුනා ගතිමි.

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - මොන කරුණු සම්බන්ධවද දුරකථන ඇමතුම් ලැබුණේ?

සාක්ෂිකරු - ඒ දිනවල මල්වාන ඉඩමේ ඉදිවුණු ගොඩනැඟිලි සම්බන්ධවයි.

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - නීතීඥ රාජකරුණා මහතා විසින් මේ ඉඩම සම්බන්ධව ලියා ඇති ඔප්පුව හැඳිනිය හැකිද? (ඔප්පුව පෙන්වයි)

සාක්ෂිකරු - හැඳිනිය හැකිය. ඔප්පුව ලියා ඇත්තේ 2010 නොවැම්බර් 25 දිනයේය.

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - අදාළ නිවසට මුල්ගල් තැබීමේ උත්සවයේ ඡායාරූප පෙන්වමි. එය හඳුනාගත හැකිද? අනිකුත් ඉදිකිරීම් ඇතුළු ඉඩ‍ෙම් ඡායාරූපද පෙන්වා දේ.

සාක්ෂිකරු - ඒවා හඳුනාගත හැකියි.

විත්තියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතීඥ ගාමිණී මාරපන මහතා - ඡායාරූප පෙන්වාදීමේ යෝජනාවට විරුද්ධටවමි.

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - මල්වාන ඉඩමේ ඉදිකිරීම් භාරවූ කොන්ත්‍රාත්කරු කවුද? ඔහු ඔබ හඳුනනවාද?

සාක්ෂිකරු - උපුල් කුමාර කොන්ත්‍රාත් සමාගමේ අයයි. ඔහු මල්වාන ඉඩමේ ඉදිකිරීම් භාරගත් අයයි. ඉඩමේ ඡායාරූපත් ඔබ ඔහුට දුන්නා.

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - නක්ෂත්‍ර කටයුතු කරන සුමනදාස ඔබට හමුවී ඇත්ද?

සාක්ෂිකරු - ඔව්. බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ පදනමේ මුල්ගල් තැබී‍ෙම් උත්සවයකදී කලින් හමුවී ඇත. මේ ඉඩමටත් මුල්ගල් තැබීමට පෙර ආරක්ෂාවක් කරන්න යන්න සුමනදාස යන අය මගෙන් පාර ඇසුවා. ඒ අනුව ඔහු ඉඩමේ ඒ වැඩ කළා.

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් මේ නඩුවේ පළමු විත්තිකරු ඔබට නිතර නිතර හමුවූවාද? වැඩවලට උපදෙස් දුන්නේ කවුද?

සාක්ෂිකරු - මූලික සැලසුම් මා කළා. පළමු විත්තිකාර බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා කිහිපවතාවක් හමුවී ඇත.

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - ඔබට මුදල් ලැබුණේ කෙසේද?

සාක්ෂිකරු පිළිතුරු - විටින්විට මගේ කාර්යාලයට පැමිණ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාත් මුදල් දුන්නා.

සාක්ෂිකරු - 2015 ජනවාරි මැතිවරණයට පෙර 1 විත්තිකාර බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සමඟ මගේ සම්බන්ධතාවයක් තිබුණේ නැත. දෙවන විත්තිකරු සමඟ ද මගේ සබඳතාවයක් තිබුණේ නැත.

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - මේ නඩුවේ දෙවන විත්තිකරු ඔබට කීවේ කුමක්ද?

සාක්ෂිකරු - ඔහු (තිරුකුමාර් නඩේසන්) කියා සිටියේ මේ ඉඩමේ අයිතියෙන් අයින් වෙන්න ඕනෑ කියාය. මේ ඉඩම ලියා ඇත්තේ ඔහුගේ නමින් බවත් බලහත්කාරයෙන් වැඩක් නිසා නඩු දමනවා කීවා. මේ ඉඩම උඹම බාර ගනින් කීවා. මට බලකර සිටියා.

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - ඕවා දෙවන විත්තිකරු කීවේ එකම වේලාවේද?

සාක්ෂිකරු - විටින්විට කීවා. විටෙක ඔහුගේ නිවසට මා කැඳවා බල කලා. මා පැය 24ම වැඩ කරන්නෙක් නිසා මෙයින් මා පීඩාවට පත්වුණා.

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - දෙවන විත්තිකරුගේ නිවසට ඔබ ගියාද? කවදාද?

සාක්ෂිකරු - ඔව්, 2015ජනවාරි 14 – 15 යන දිනවලයි. මට පැමිණිලි කරන්න හිටියේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතායි. ඔහු සිටියේ රටයි. පැමිණිලි කරන්න ‍කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. මට පැවරෙන බලපෑම් මත මම පූගොඩ මහේස්ත්‍රාත්වරයා ප්‍රකාශයක් කළේ මගේ බේරීමටයි.

වැඩිදුර විභාගය ජූලි 09 වැනිදිනට කල් තැබිණ. විත්තියේ බැසිල් රාජපක්ෂ, තිරුකුමාර් නඩේසන් යන අය වෙනුවෙන් ජනාධිපති නීතීඥ ගාමිණී මාරපන, සාලිය පීරිස්, නලින් මාරපන, පී. ඒ. වීරරත්න මහතා ඇතුළු නීතීඥ මණ්ඩලයක් පෙනී සිටියහ.“මල්වාන ඉඩම සම්බන්ධ නඩු­වේදී ඔබ පසු­ගිය වතාවේ සාක්ෂි දෙමින් පැව­සුවා ඔබට එම ඉඩමේ කට­යුතු කර­ගෙ­න­යා­මේදී දුර­ක­ථන මඟින් යම් යම් උප­දෙස් ලැබුණා කියා. එම දුර­ක­ථන අංක සහ අදාළ ලේඛන ඔබට පෙන්වා දුන­හොත් ඒවා හඳු­නා­ගත හැකිද යැයි හිටපු ඇමැති බැසිල් රාජ­පක්ෂ මහ­තාට සහ තවත් අයෙ­කුට එරෙහි මල්වාන ඉඩම් නඩුවේ පැමි­ණිල්ල මෙහෙ­ය­වන නියෝජ්‍ය සොලි­සි­ටර් ජන­රාල් තුසිත් මුද­ලිගේ මහතා විම­සීය.

සාක්ෂි­කාර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී උපාලි ජය­කොඩි

2013 පෙබ­ර­වාරි 01 පටන් මට දුර­ක­ථන ඇම­තුම් ගණ­නා­වක් ලැබුණා.

නි. සොලි­සි­ටර් ජන­රාල් - ඔබට ලැබූ දුර­ක­ථන ඇම­තුම් සම්බන්ධ වාර්තාව පෙන්ව­නවා. ඒ ඇම­තුම් අංක හා ඒ ඇම­තුම් ලබා­දුන් අය දන්න­වාද?

සාක්ෂි­කරු - මේ අංක­ව­ලින් කිහි­ප­යක්ම හඳුනා ගත හැකියි. බැසිල් රාජ­පක්ෂ මහතා විසින් ඇමතූ අංක බව හඳුනා ගතිමි.

නි. සොලි­සි­ටර් ජන­රාල් - මොන කරුණු සම්බ­න්ධ­වද දුර­ක­ථන ඇම­තුම් ලැබුණේ?

සාක්ෂි­කරු - ඒ දින­වල මල්වාන ඉඩමේ ඉදි­වුණු ගොඩ­නැ­ඟිලි සම්බ­න්ධ­වයි.

නි. සොලි­සි­ටර් ජන­රාල් - නීතීඥ රාජ­ක­රුණා මහතා විසින් මේ ඉඩම සම්බ­න්ධව ලියා ඇති ඔප්පුව හැඳි­නිය හැකිද? (ඔප්පුව පෙන්වයි)

සාක්ෂි­කරු - හැඳි­නිය හැකිය. ඔප්පුව ලියා ඇත්තේ 2010 නොවැ­ම්බර් 25 දින­යේය.

නි. සොලි­සි­ටර් ජන­රාල් - අදාළ නිව­සට මුල්ගල් තැබීමේ උත්ස­වයේ ඡායා­රූප පෙන්වමි. එය හඳු­නා­ගත හැකිද? අනි­කුත් ඉදි­කි­රීම් ඇතුළු ඉඩ‍ෙම් ඡායා­රූ­පද පෙන්වා දේ.

සාක්ෂි­කරු - ඒවා හඳු­නා­ගත හැකියි.

විත්තියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතීඥ ගාමිණී මාර­පන මහතා - ඡායා­රූප පෙන්වා­දීමේ යෝජ­නා­වට විරු­ද්ධ­ට­වමි.

නි. සොලි­සි­ටර් ජන­රාල් - මල්වාන ඉඩමේ ඉදි­කි­රීම් භාරවූ කොන්ත්‍රා­ත්කරු කවුද? ඔහු ඔබ හඳු­න­න­වාද?

සාක්ෂි­කරු - උපුල් කුමාර කොන්ත්‍රාත් සමා­ගමේ අයයි. ඔහු මල්වාන ඉඩමේ ඉදි­කි­රීම් භාර­ගත් අයයි. ඉඩමේ ඡායා­රූ­පත් ඔබ ඔහුට දුන්නා.

නි. සොලි­සි­ටර් ජන­රාල් - නක්ෂත්‍ර කට­යුතු කරන සුම­න­දාස ඔබට හමුවී ඇත්ද?

සාක්ෂි­කරු - ඔව්. බැසිල් රාජ­පක්ෂ මහ­තාගේ පද­නමේ මුල්ගල් තැබී‍ෙම් උත්ස­ව­ය­කදී කලින් හමුවී ඇත. මේ ඉඩ­ම­ටත් මුල්ගල් තැබී­මට පෙර ආර­ක්ෂා­වක් කරන්න යන්න සුම­න­දාස යන අය මගෙන් පාර ඇසුවා. ඒ අනුව ඔහු ඉඩමේ ඒ වැඩ කළා.

නි. සොලි­සි­ටර් ජන­රාල් මේ නඩුවේ පළමු විත්ති­කරු ඔබට නිතර නිතර හමු­වූ­වාද? වැඩ­ව­ලට උප­දෙස් දුන්නේ කවුද?

සාක්ෂි­කරු - මූලික සැල­සුම් මා කළා. පළමු විත්ති­කාර බැසිල් රාජ­පක්ෂ මහතා කිහි­ප­ව­තා­වක් හමුවී ඇත.

නි. සොලි­සි­ටර් ජන­රාල් - ඔබට මුදල් ලැබුණේ කෙසේද?

සාක්ෂි­කරු පිළි­තුරු - විටි­න්විට මගේ කාර්යා­ල­යට පැමිණ බැසිල් රාජ­පක්ෂ මහ­තාත් මුදල් දුන්නා.

සාක්ෂි­කරු - 2015 ජන­වාරි මැති­ව­ර­ණ­යට පෙර 1 විත්ති­කාර බැසිල් රාජ­පක්ෂ මහතා සමඟ මගේ සම්බ­න්ධ­තා­ව­යක් තිබුණේ නැත. දෙවන විත්ති­කරු සමඟ ද මගේ සබ­ඳ­තා­ව­යක් තිබුණේ නැත.

නි. සොලි­සි­ටර් ජන­රාල් - මේ නඩුවේ දෙවන විත්ති­කරු ඔබට කීවේ කුමක්ද?

සාක්ෂි­කරු - ඔහු (තිරු­කු­මාර් නඩේ­සන්) කියා සිටියේ මේ ඉඩමේ අයි­ති­යෙන් අයින් වෙන්න ඕනෑ කියාය. මේ ඉඩම ලියා ඇත්තේ ඔහුගේ නමින් බවත් බල­හ­ත්කා­ර­යෙන් වැඩක් නිසා නඩු දම­නවා කීවා. මේ ඉඩම උඹම බාර ගනින් කීවා. මට බල­කර සිටියා.

නි. සොලි­සි­ටර් ජන­රාල් - ඕවා දෙවන විත්ති­කරු කීවේ එකම වේලා­වේද?

සාක්ෂි­කරු - විටි­න්විට කීවා. විටෙක ඔහුගේ නිව­සට මා කැඳවා බල කලා. මා පැය 24ම වැඩ කර­න්නෙක් නිසා මෙයින් මා පීඩා­වට පත්වුණා.

නි. සොලි­සි­ටර් ජන­රාල් - දෙවන විත්ති­ක­රුගේ නිව­සට ඔබ ගියාද? කව­දාද?

සාක්ෂි­කරු - ඔව්, 2015ජන­වාරි 14 – 15 යන දින­ව­ලයි. මට පැමි­ණිලි කරන්න හිටියේ බැසිල් රාජ­පක්ෂ මහ­තායි. ඔහු සිටියේ රටයි. පැමි­ණිලි කරන්න ‍කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. මට පැව­රෙන බල­පෑම් මත මම පූගොඩ මහේ­ස්ත්‍රා­ත්ව­රයා ප්‍රකා­ශ­යක් කළේ මගේ බේරී­ම­ටයි.

වැඩි­දුර විභා­ගය ජූලි 09 වැනි­දි­නට කල් තැබිණ. විත්තියේ බැසිල් රාජ­පක්ෂ, තිරු­කු­මාර් නඩේ­සන් යන අය වෙනු­වෙන් ජනා­ධි­පති නීතීඥ ගාමිණී මාර­පන, සාලිය පීරිස්, නලින් මාර­පන, පී. ඒ. වීර­රත්න මහතා ඇතුළු නීතීඥ මණ්ඩ­ල­යක් පෙනී සිටි­යහ.


නව අදහස දක්වන්න