ආර්ථි­ක­යට ගැළපෙන ලෙස විද්‍යා හා තාක්ෂණ ප්‍රති­ප­ත්ති සංශෝ­ධ­න­යට පිය­වර | දිනමිණ

ආර්ථි­ක­යට ගැළපෙන ලෙස විද්‍යා හා තාක්ෂණ ප්‍රති­ප­ත්ති සංශෝ­ධ­න­යට පිය­වර

ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමි­සන් සභාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යාඥ ආචාර්ය කල්ප ඩබ්. සම­ර­කෝන්

රටේ ආර්ථි­ක­යට වඩාත් දායක විය හැකි ආකා­ර­යට විද්‍යා හා තාක්ෂණ ප්‍රති­ප­ත්තිය යාව­ත්කා­ලීන කිරී­මට අවශ්‍ය කට­යුතු ආරම්භ කර තිබෙන බව ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමි­සන් සභාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යාඥ ආචාර්ය කල්ප ඩබ්. සම­ර­කෝන් මහතා පැවැ­සීය.

එන්ට­ර්ප්‍ර­යි­සස් ශ්‍රී ලංකා සහ V2025 වැඩ­ස­ට­හන් සමඟ රටේ ආර්ථි­ක­යට විද්‍යාව හා තාක්ෂ­ණ­යෙ­න්දා­යක වීමට අවශ්‍ය වට­පි­ටාව සකස් කිරීම මේ ප්‍රති­ප­ත්තිය යාව­ත්කා­ලීන කිරී­මෙන් බලා­පො­රොත්තු වෙනවා. මේ වන විට ඒ සඳහා අවශ්‍ය සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිබෙ­නවා. එම කට­යුතු ඉදිරි මාස කිහි­පයේ දී අව­සන් කිරී­මට බලා­පො­රොත්තු වෙනවා. මේ හරහා ලාංකීක ජන­තාව අතර විද්‍යාව හා තාක්ෂ­ණික වට­පි­ටාව ගොඩ­නැ­ඟී­මට සැල­සුම් කර­නවා. නව උත්පා­දන ආර්ථික ප්‍රති­පත්ති හරහා රටේ ආර්ථි­කය දියුණු කිරී­මට කට­යුතු කර­නවා.

ජාතික පර්යේ­ෂණ සංව­ර්ධන රාමුව යටතේ විද්‍යාව හා තාක්ෂ­ණ­යෙන් ලාංකීක ජන­තා­වගේ දැනුම වර්ධ­නය කිරී­ම­ටත්, විද්‍යා­ත්මක පර්යේ­ෂණ දියුණු කිරී­මට අවශ්‍ය වැඩ­ස­ට­හන් සම්පා­ද­නය කිරී­ම­ටත් බැඳී සිටි­නවා. එම­ඟින් රටේ ආර්ථික දියු­ණුව වැඩි කිරී­ම­ටත්, තිර­සර සංව­ර්ධ­න­යට දායක වීම­ටත් බලා­පො­රොත්තු වෙනවා.

ජාතික පර්යේ­ෂණ සංව­ර්ධන රාමුව යටතේ ප්‍රධාන වශ­යෙන් අංශ 10ක් කෙරෙහි අව­ධා­නය යොමු වෙනවා. එයින් ජලය, ආහාර, කෘෂි­ක­ර්මා­න්තය, සෞඛ්‍ය, වාස­ස්ථාන සහ පරි­ස­රය සම්බ­න්ධව මූලික අව­ධා­නය යොමු කර­නවා. පර්යේ­ෂ­ණ­ව­ලට අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රති­පා­දන ලබා­දීමේ දී ඉහත අංශ සැල­කි­ල්ලට ගන්නවා. එම අංශ හරහා ජන­තා­වගේ ගුණා­ත්ම­ක­ත්වය වර්ධ­නය කිරී­මට කට­යුතු කර­නවා. එමෙන්ම එම ප්‍රධාන අංශ­ව­ලට සම්බ­න්ධව පව­තින ගැටලු සහ ඒවාට විස­ඳුම් සඳහා අවශ්‍ය වට­පි­ටාව නිර්මා­ණය කිරීම හඳු­නා­ගෙන තිබෙ­නවා.

ජාතික පර්යේ­ෂණ සංව­ර්ධන රාමුව යටතේ ඇතු­ළත් අනි­කුත් අංශ වන බල­ශ­ක්තිය, ඛණිජ සම්පත්, රෙදි­පිළි, තොර­තුරු තාක්ෂණ හා දැනුම පද­නම් කර ගත් ආර්ථි­කය, මූලික විද්‍යාව හා නව උත්පා­දන තාක්ෂ­ණය, දේශීය දැනුම ආදී කරුණු රටේ ආර්ථි­කය දියුණු කිරී­මට පද­නම් කර ගන්නවා. විශේ­ෂ­යෙන්ම මේ දක්වා පැවති මූලික පර්යේ­ෂ­ණ­ව­ලට සීමා නොවී ප්‍රායෝ­ගික පර්යේ­ෂණ දක්වා යා යුතු බවට අව­ධා­නය යොමු කර තිබෙ­නවා.

තරුණ විද්‍යා­ඥ­යන්ගේ සංස­දයේ පර්යේ­ෂණ සම්ම­න්ත්‍ර­ණය 08 වැනි වර­ටත් පසු­ගිය 30 වැනි දා කොළඹ දී පැවැ­ත්වූවා. එහි දී පර්යේ­ෂ­ක­යන් 45 දෙන­කුගේ පර්යේ­ෂණ පත්‍රිකා ග්‍රන්ථය පිළි­ගැ­නී­මට ලක් කළා. ඒ සඳහා විශ්ව­වි­ද්‍යාල සිසුන්, විද්‍යාව හා තාක්ෂ­ණය සම්බන්ධ ආය­ත­න­වල නිර්මාණ සහ පර්යේ­ෂණ ඉදි­රි­පත් කිරීම සිදු කළා. ද්වි වාර්ෂික විද්‍යා තාක්ෂණ හා නව නිපැ­යුම් සම්ම­න්ත්‍ර­ණය 09 වැනි වරට මේ වර්ෂයේ දී පැවැ­ත්වී­මට බලා­පො­රොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා රටේ විද්‍යා­ඥ­යන්, තාක්ෂ­ණ­වේ­දීන්, පර්යේ­ෂ­ක­යන්, ප්‍රති­පත්ති සම්පා­ද­ක­යන් සම්බන්ධ වෙනවා. ජාතික ආර්ථි­ක­යට දැනුම සම්බන්ධ කර ඉදි­රි­යට යෑම මෙහි අර­මු­ණයි. මේ හරහා ජන­තා­වගේ විද්‍යාව හා තාක්ෂ­ණය සම්බන්ධ දැනුම වඩාත් පුළුල් කිරී­මට හැකි වෙනවා.

චන්දිමා කරු­ණා­රත්න

 


නව අදහස දක්වන්න