කඩුවෙල-බියගම වාහන ගමනාගමනයට සීමා | දිනමිණ

කඩුවෙල-බියගම වාහන ගමනාගමනයට සීමා

නවගමුව පොලිස් වසමේ කඩුවෙල සිට බියගම දක්වා මාර්ගයේ කඩුවෙල පාලමේ අළුත්වැඩියා කටයුත්තත් හේතුවෙන් රථවාහන ගමනාගමනය සීමා කර තිබේ.
 
ඒ අනුව පෙබරවාරි 26 වන දින සිට මාර්තු 02 වන දින දක්වා සෑම දිනකම රාත්‍රී 10.00 සිට අළුයම 5.00 දක්වා මාර්ගය වසා තැබෙන බව පොලිසිය සදහන් කරයි.
 
මේ සඳහා විකල්ප මාර්ගයක් ලෙස අධිවේගී මාර්ගයේ ගුවන් පාලම භාවිතා කළ හැකි බවට රියදුරන්ට දැනුම් දෙනු ලැබේ. 

නව අදහස දක්වන්න