රිය­දුරු බල­ප­ත්‍ර­යට වෛද්‍ය සහ­තික දෙන්න කඩ­වත් සත­රට ජංගම සේව­යක් | දිනමිණ

රිය­දුරු බල­ප­ත්‍ර­යට වෛද්‍ය සහ­තික දෙන්න කඩ­වත් සත­රට ජංගම සේව­යක්

රිය­දුරු බල­ප­ත්‍රය ලබා ගැනීමේ දී අව­ශ්‍ය­වන වෛද්‍ය සහ­තික නිකුත් කිරීමේ දී ජාතික ප්‍රවා­හන වෛද්‍ය ආය­ත­නයේ ගාල්ල කාර්යා­ල­යෙන් සිදු­වන ප්‍රමා­දය වැළැ­ක්වී­මට දකණු පළාත් ආණ්ඩු­කාර රජිත කීර්ති තෙන්න­කෝන් මහ­තාගේ අද­හ­සක් අනුව එම සහ­තික නිකුත් කිරීමේ දෙදින ජංගම සේව­යක් 9 සහ 10 යන දින­වල ගාල්ල කඩ­වත් සතර ප්‍රාදේ­ශීය ලේකම් කාර්යා­ලයේ දී පැවැ­ත්විණි. රිය­දුරු බල­ප­ත්‍රය සඳහා වෛද්‍ය සහ­තික ලබා ගැනී­මට ඇතැම් පුද්ග­ල­යන්ට දින දෙක තුනක් එම කාර්යා­ල­යට පැමි­ණී­මට සිදුවී ඇති බව කීර්ති තෙන්න­කෝන් මහතා පසු­ගිය දා එම කාර්යා­ල­යට ගොස් කළ නිරී­ක්ෂණ චාරි­කා­වක දී අනා­ව­ර­ණය වීමෙන් පසුව ආණ්ඩු­කා­ර­ව­රයා මෙම පිය­වර ගෙන තිබේ. එම ජංගම සේවයේ දී සාමාන්‍ය මිනි­සුන් මෙන් පෝලිමේ පැමිණි ආණ්ඩු­කාර කීර්ති තෙන්න­කෝන් මහතා ද මුදල් ගෙවා වෛද්‍ය පරී­ක්ෂ­ණ­යට පෙනී සිට රිය­දුරු බල­ප­ත්‍රය අලුත් කරවා ගත්තේය.

දකුණු පළාත් සංචා­රක එස් දීය­ග­හගේ


නව අදහස දක්වන්න