අපජලය බැස යන කානුවට පිළියම් කරමුද? | දිනමිණ

අපජලය බැස යන කානුවට පිළියම් කරමුද?

ඇඹිලිපිටිය නව නගරයේ පිහිටි ප්‍රධාන පෙලේ ඇඟලුම් කම්හලකින් පරිසරයට මුදාහරින අපජලය හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ගැටලු රැසක් මතු වී ඇතැයි ඇඹිලිපිටිය නගරාධිපති ලලිත් ගමගේ මහතාට පැමිණිලි කිරීමෙන් පසු වහාම ක්‍රියාත්මක වී නගර සභා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක හර්ෂණ මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් සමඟ එම අවස්ථාවේම අදාළ ස්ථානය පරීක්ෂාවට ලක්කෙරිණි.

මෙම ඇඟලුම් කම්හල පිහිටා ඇත්තේ නව නගරයේ යෝධගම ගම්උදා භූමියේය. අවට නිවාස රැසක් පිහිටා ඇති අතර ග්‍රාමීය නායකයන් පුහුණු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය ද අසලම වේ. කර්මාන්තශාලාවේ තාප්පයේ කෙළවරක ඇති උමඟක් මඟින් මෙම ජලය රජයට අයත් කුඩා රක්ෂිත බිම් ප්‍රදේශයකට මුදාහැර ඇත. එම ජලය අසල ඇති නව නගර කානු පද්ධතියෙන් චන්ද්‍රිකා ජලාශයට ගලා බසී.

මේ පිළිබඳව අදාළ කම්හල් පාලනාධිකාරිය කැඳවා දැනුවත් කර ජල සාම්පල පරීක්ෂාවට ලක්කර ඒ සඳහා නීතිමය පියවර ගන්නා බව නගරාධිපතිවරයා පැවසීය.


නව අදහස දක්වන්න