නබ­ඩ­වැව ශ්‍රී සුමං­ගල විදු­හලේ පුස්ත­කාල දෙක වසා දමලා | දිනමිණ

නබ­ඩ­වැව ශ්‍රී සුමං­ගල විදු­හලේ පුස්ත­කාල දෙක වසා දමලා

එප්පා­වල සිට කිලෝ මීටර් තුනක් පමණ දුරින් පිහිටි නබ­ඩ­වල ශ්‍රී සුමං­ගල මහා විද්‍යා­ලයේ අඩු­පාඩු එම­ටය. මෙහි ගුරු මණ්ඩ­ලය 42 කි. ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යා­වන් 860 කි. පළමු වැනි පන්තියේ සිට 13 වෙනි ශ්‍රේණිය දක්වා ඇත.

තොර­තුරු තාක්ෂණ කාම­රය මෙන්ම කෘෂි­කර්ම කාම­ර­යද අක්‍රීය වී ඇත. පුස්ත­කාල දෙකක් ඇතත් දෙකේම දොර­වල් වැසී ඇත. පන්ති කාමර වෙන් නොවූ දිග ශාලා හත­රක් පවතී. ඒවා ජරා­වාස වී ඇති බව මවු­පියෝ කියති. එක් එක් පන්තියේ අලු­ත්වැ­ඩියා කට­යුතු මුළු­ම­නින්ම එම පන්තියේ ඉගෙන ගන්නා දරු­වන්ගේ මව්පි­යන්ට පවරා ඇත. පාස­ලට තාප්ප­යක් හෝ වැටක් නැත. ප්‍රධාන පාරට යාව පාසල පිහි­ටීම නිසා ආව­ර­ණ­යක් නොමැ­ති­වී­මෙන් දරු­වන්ගේ ජීවිත අව­දා­න­මට ලක්ව තිබේ.

පළමු පන්ති­යට ඇතු­ළත් වන දරු­ව­න්ගෙන් රුපි­යල් 2000 බැගින්ද සෙසු දරු­වන්ගේ රුපි­යල් 500 බැගින් වාර්ෂි­කව ගෙවිය යුතු බවද මව්පියෝ කියති.

‍ෙම් නිසා “නිද­හස් අධ්‍යා­ප­නය” සල්ලි අය­ක­රන අධ්‍යා­පන ක්‍රම­යක් බවට පත්වී ඇති බව එහි මව්පියෝ චෝදනා කරති.

දරු­වන්ට අවශ්‍ය පහ­සු­කම් නැති අධ්‍යා­ප­නය දියාරු වී ඇති. ගොඩ­නැ­ගිලි අබ­ලන්වී ඇති මේ පාස­ලට නව පණක් ලබා­දෙන ලෙස දරු­වන්ගේ මව්පියෝ බල­ධා­රි­න්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

එප්පා­වල සමූහ - බණ්ඩාර ඒක­නා­යක


නව අදහස දක්වන්න