මනුෂගෙන් උඩුගම විදුහලට ක්‍රීඩා උපකරණ | දිනමිණ

මනුෂගෙන් උඩුගම විදුහලට ක්‍රීඩා උපකරණ

අවම පහසුකම්වත් නොමැතිව ක්‍රීඩා කටයුතුවලට සහභාගී වන උඩුගම විද්‍යානන්ද විදුහලේ ළමුන් පිරිසකගේ ඡායාරූප ෆේස් බුක් වෙබ් අඩවියේ පළවී තිබෙනු දුටු ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනුෂ නානායක්කාර මහතා එම පාසලේ ළමුන්ට ක්‍රීඩා උපකරණ කට්ටලයක් පරිත්‍යාග කළේය.

මන්ත්‍රීවරයාගේ පුද්ගලික ලේකම් තිසර නානායක්කාර මහතා එම පාසලට ගොස් ක්‍රීඩා උපකරණ ලබාදුන් අතර ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිපාදන මගින් ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කර පාසලට අවශ්‍ය සියලුම ක්‍රීඩා උපකරණ ලබාදෙන බවටද සහතික විය.

“ගිනිසීරියා ලීයක් යොදාගෙන හෙල්ල විසිකරන පාසල් ළමුන් පිරිසකගේ ඡායාරූප ෆේස් බුක් පිටුවේ පළවී තිබෙනු දුටුවා. මේ පාසල ගැන සොයා බැලීමේදී ගාල්ලේ උඩුගම විද්‍යානන්ද විද්‍යාලයේ සිසුන් පිරිසක් බව සොයා ගැනීමට හැකිවුණා. ඒ අනුව මනුෂ නානායක්කාර පදනමෙන් පාසලට ක්‍රීඩා උපකරණ කට්ටලයක් ලබාදුන්නා. ඉදිරියේදී ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ සහාය ඇතිව ක්‍රීඩා පිටිය සකස් කිරීමත්, පාසලට අවශ්‍ය අංග සම්පූර්ණ ක්‍රීඩා උපකරණ ලබාදීමටත් කටයුතු කරනවා” පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනුෂ නානායක්කාර මහතා පැවැසීය.


නව අදහස දක්වන්න