කැස්බෑවේ ගංවතුර තර්ජනයට විසඳුම් | දිනමිණ

කැස්බෑවේ ගංවතුර තර්ජනයට විසඳුම්

පසුගිය දිනවල ඇදහැළුණු ධාරාණිපාත වර්ෂාව හේතුවෙන් කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ පිහිටි පහත්බිම් ප්‍රදේශ රැසක් වැසි ජලයෙන් යටවිය.

මේ ජල ගැල්මට හේතුව ප්‍රදේශයන්හි පිහිටි ජලය ගලා බසින ඇළ මාර්ග අවහිරවීම බව ජනතාව පෙන්වා දෙති. මෙවන් තත්ත්වයක් නැවත ඇති වීමට පෙර කැස්බෑව ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයට අයත් කුඹුරු මැදින් පිහිටි ඇළ මාර්ග සුද්ධකර ඇළවේලි සකස් කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට පහත් බිම් සංවර්ධන මණ්ඩලය මඟින් ආරම්භ කොට තිබේ.

මෙහි ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන්නේ තුම්බෝවිල කුඹුරුයාය මැදින් වේරැස් ගඟට ජලය ගලා බසින ප්‍රධාන ඇළ මාර්ගය තුළ පවතින පස් තට්ටු ඉවත් කර සුද්ධ පවිත්‍ර කරමින් දෙපස ඇළවේලි සකස් කිරීමේ කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.

සටහන හා ඡායාරූපය
කැස්බෑව සංචාරක 


නව අදහස දක්වන්න