මන්නාරම සමූහ මිනී වලෙන් තවත් අස්ථි 55ක් | දිනමිණ

මන්නාරම සමූහ මිනී වලෙන් තවත් අස්ථි 55ක්

මන්නාරම සමූහ මිනී වලේ කැනීම්වලදී සොයා ගත් ඇට සැකිලි බොහොමයක තියුණු ආයුධවලින් තදබල ලෙස පහරදිම්වලින් සිදු වූ බිඳීම් දැකිය හැකි බව කැනීම්වල නිරත විශේෂඥයින් පවසති.

ඔවුන් සඳහන් කළේ, කිසිදු ඇට සැකිල්ලක වෙඩි තැබීමේ සලකුණු දක්නට නොමැති බවයි.

මන්නාරම සමූහ මිනී වලේ මේ දක්වා කළ කැණීම්වලින් එහි තිබී මිනිස් ඇට සැකිළි 55 ක් සහ අස්ථි කොටස් තොගයක් සොයා ගෙන ඇත.

මන්නාරම අධිකරණයේ නියෝගයකට අනුව මෙම කැනීම පසුගිය මැයි මස 28 වැන දා ආරම්භ කෙරුණි.

මෙම ස්ථානයේ කැනීම් ආරම්භ කෙරුණේ පසුගිය මාර්තු මාසයේදී මන්නාරම සතොස ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පොළෙව කැණීමේදී අස්ථි කොටසක් සොයා ගැනීමත් සමගයි.

 

 


නව අදහස දක්වන්න