කටුගහහේන කනිටු විදුහලට මිලියන 6ක් | දිනමිණ

කටුගහහේන කනිටු විදුහලට මිලියන 6ක්

මතුගම නවුත්තුඩුව කටුගහහේන කනිටු විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශාලාවේ වහලය දිරා අබලන්ව මුක්කු ගසා ඇති අයුරු මාධ්‍ය මගින් පෙන්වා දීමෙන් පසු ගොඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියාවට රුපියල් මිලියන 06 ක මුදලක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ලබාදී ඇතැයි විදුහල්පති නිමලරත්න දිසානායක මහතා කියයි.

දශක ගණනක් පැරණි ගොඩනැගිල්ලේ වහලයේ ලී දඬු දිරා අබලන්ව මුක්කු ගසා ඇති අයුරු පුවත්පත් මගින් පෙන්වා දෙනු ලැබීය.

විශාල අනතුරක් අත ළඟ තිබෙන බවත් කඩිනමින් ගොඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියා නොකළහොත් විශාල අනතුරක් සිදුවන බව මාධ්‍ය අනාවරණය කළේය. අඩුපාඩු පෙන්වා දුන්විට බොහෝ අවස්ථාවලදී නිලධාරින් මාධ්‍යය සමඟ උරණ වුවත් මතුගම කලාප කාර්යාලයේ නිලධාරින් අදාළ අඩුපාඩුවට විසැඳුම් ලබාදීම අගය කරන බව පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ නිලධාරීහු කියති.

විදුහල්පති නිමලරත්න දිසානායක මහතා,-ගොඩනැගිල්ලේ වහලය දිරා ඇති අයුරු මාධ්‍ය මඟින් ප්‍රසිද්ධ වුණා. මා කලාප කාර්යාලයෙන් ඉල්ලීම් කළා මිලියන 06 ක මුදලක් වෙන් කර ඉතා ඉක්මනින් ගොඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියාව සිදුවීම ගැන දායක වූ සැමට ස්තුතිවන්ත වෙනවා.

මීගහතැන්න සමූහ 


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...