අපතේ යන දේවලින් නිවෙසට මල් බඳුන් | දිනමිණ

අපතේ යන දේවලින් නිවෙසට මල් බඳුන්

නිවෙසක අලංකරණය ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන කාන්තාවන් වගේම පුරුෂ පක්ෂයටත් ලෙහෙසියෙන්ම නිර්මාණය කර ගන්න පුළුවන් මල් බඳුනක් ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ. මේ මල් බඳුන නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ, නිවෙසෙන් ම පහසුවෙන් සොයා ගත හැකි අමුද්‍රව්‍ය කිහිපයක්.

විවිධ ආහාර වර්ග, දියර වර්ග බහාලන විවිධ හැඩයෙන් යුතු වීදුරු බෝතල්, මේ නිර්මාණය සඳහා තෝරා ගන්න. හොඳින් සෝදා වියළා ගත්ත මේ බෝතල් ටික වර්ණ ගන්වන්න ස්ප්‍රේ වර්ග හෝ කැමැති නම් තීන්ත වර්ගයක් හෝ තෝරා ගන්න.

බෝතල් ඇතුළත වර්ණ ගන්වලා, රිබන්, රෙදි, මුතු කැට වගේ දේවලින් බෝතල් අලංකාර කර ගන්න පුළුවනි. දැන් තමන් කැමැති මල් වර්ග මේ වීදුරු බඳුන් තුළට බහාලන්න. විවිධ හැඩයෙන් වීදුරු වාස් නිර්මාණය කර ගන්න. දැන් සුදුසු තැනක එක පෙළට මේ වාස් ටික තැබුවොත්, ‍නිවෙස අලංකරණය කර ගන්න පුළුවන්.

 

චින්තා රණසිංහ 


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...