විශ්‍රාමිකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් | දිනමිණ

විශ්‍රාමිකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක්

වාර්ෂික අය වැය යෝජනා මඟින් රජයේ නිලධාරීන්ගේ වැටුප් වැඩි කරන සෑම අවස්ථාවකදීම රජයේ විශ්‍රාමික නිලධාරීන්ට ද ඉන් හරි අඩක හෝ වැටුප් වැඩිවීමක් ලබාදීම මේ දක්වා පැවති සෑම රජයක ම සාමාන්‍ය සම්මත ප්‍රතිපත්තිය වී තිබුණි. නමුත් පසුගිය අය වැය යෝජනාවකට අනුව රාජ්‍ය සේවකයින් වෙත රු.10000/- ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් සිදු කරන අවස්ථාවේදී විශ්‍රාමිකයින්ව සහමුලින්ම අමතක කර දමා තිබීම කනගාටුවට කරුණකි.

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 ට අනුව වැටුප් පරිවර්තනය කිරීමේදී විශ්‍රාමිකයින්ට සිදු වූ අසාධාරණය නිරාකරණය කිරීම උදෙසා ඍජුව මැදිහත්වීමෙන් රජය විසින් විශ්‍රාමික රජයේ සේවකයින් හට ලබාදුන් අනුග්‍රහය ද අපි කිසිසේත් ම අමතක නොකරමු. එනමුත් සමහර විශ්‍රාමික ප්‍රජාවට නිසි අයුරින් ඔවුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාවයන් මෙතෙක් නිරාකරණය කර ගැනීමට නොහැකි විය. මේ පිළිබඳව ද කාරුණික අවධානය යොමු කළ යුතුය. යහපාලන රජය බලයට පත්වීමෙන් පසු ප්‍රතිඥා දී තිබූ පරිදි රාජ්‍ය සේවක වැටුප රු.10000/- කින් ඉහළ නැංවීමට මේ වන විට කටයුතු කර ඇත. දීමනාවක් වශයෙන් මාසිකව ලබාදුන් රු.10000/- 2016 වර්ෂයෙන් ආරම්භ කොට ඉදිරි වර්ෂයන්හිදී ක්‍රමිකව මූලික වැටුපට එකතු වන ආකාරයෙන් ගණනය කිරීම් සිදු කෙරෙන අතර 2020 වර්ෂයේදී රු.10000/- ක වැටුප් වැඩිවීම සම්පූර්ණ කිරීම මේ අනුව සිදු කෙරෙනු ඇත. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් බලයෙහි පිහිටුවීමට සුවිසල් මෙහෙවරක් ඉටු කළ විශ්‍රාමික රාජ්‍ය නිලධාරීන් වන අප හට ද මෙම වැටුප් වැඩි කිරීමට අනුරූපව වැටුප් වැඩි කිරීමක් හෝ දීමනාවක් ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන මෙන් ඉතාමත් ම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. රාජ්‍ය සේවකයින් හට පමණක් ලබාදුන් මෙම වැටුප් වැඩි කිරීම හේතුවෙන් පෙර පැවති ආකාරයට නැවත වැටුප් විෂමතාවයක් ඇතිවීම වැළැක්විය නොහැකිය. එබැවින් නිරන්තරයෙන් ම රජයේ හා රජයේ විශ්‍රාමික නිලධාරීන් හට යහපත සලසන ලද වගකිවයුතු රජයක් වශයෙන් විශ්‍රාමික අප වෙත ද ඉහත ගෙවීම්වලින් යම් ප්‍රතිශතයක් හෝ ලබාදීමට කටයුතු කරනු ඇතැයි ඉත සිතින් අපේක්ෂා කරමු.

කේ.ජයසේන
ප්‍රධාන ලේකම් රාජ්‍ය සේවා ජාතික විශ්‍රාමිකයන්ගේ සංගමය


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...