වික්ටර්ගේ එකක් වෙනස් හඬකින් | දිනමිණ

වික්ටර්ගේ එකක් වෙනස් හඬකින්

දෛවයෝගයකින් "Tribute to Legends #01"

ඔව්හු ගී ගයමින් වේදනාව උගනිති - ශෙලී 

නව ගායනය - ප්‍රමිත් ගනේආරච්චි

නව සංගීත සංයෝජනය - දිලිප් ලෝරන්ස්


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...