ලේක් හවුසියට තවත් ජයග්‍රහණ තුනක්

2016-17 වසර වෙනුවෙන් LMRB සමීක්ෂණ ආයතනය මඟින් පවත්වනු ලැබූ සමීක්ෂණයෙන් ලේක් හවුස් ප්‍රකාශන දෙකක් ජනතා සම්මානයට පත්ව තිබේ.

ඒ අනුව දිනමිණ පුවත්පත වසරේ වැඩිම දියුණුවක් ඇති සිංහල පුවත්පත ලෙසත්, ඩේලි නිවුස් පුවත්පත වසරේ වැඩිම පාඨකයන් සංඛ්‍යාවක් ඇති ඉංග්‍රීසි පුවත්පත ලෙසත් තේරී පත්වේ තිබේ.

එසේම වසරේ සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් පුවත්පත වැඩිම පාඨකයන් සංඛ්‍යාවක් ඇති සති අන්ත ඉංග්‍රීසි පුවත්පත ලෙසත් තේරී පත්වේ තිබේ.

 


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
13 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Or log in with...