නැඟෙනහිර පළාත් ක්‍රීඩා සංකීර්ණය ජනතා අයිතියට පත් කරමින්...... | දිනමිණ

නැඟෙනහිර පළාත් ක්‍රීඩා සංකීර්ණය ජනතා අයිතියට පත් කරමින්......

ක්‍රීඩා ඇමැති දායාසිරි ජයසේකර, නැඟෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු සහ නැඟෙනහිර පළාත් ක්‍රීඩා ඇමැති එස්. තණ්ඩායුධපානි යන මහත්වරුන් නව ක්‍රීඩා සංකීර්ණයෙහි පිහිනුම් තටාකයේ ජලයට එක් කීරීමට පිරිත් පැන් කළ රැගෙන ගියේ අයුරු.

පළාත් මට්ටමින් ක්‍රියාවට නැංවෙන ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ ත්‍රිකුණාමලය මැකෙයිසර් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉදිවූ නැඟෙනහිර පළාත් ක්‍රීඩා සංකීර්ණය ඊයේ (17) ජනතා අයිතියට පත් විය. 


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...