සයිටම් ගැනයි වික්ටර් ගැනයි කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවන් සිදු කළ කාලීන ධර්ම දේශනාව - Video


අදහස් 1ක් ඇත

demawupiyan ayale giya yugayak bawin hamuduruwane daruwan hadannanam ,baha ane!

පිටු

නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Or log in with...