කොක්කවිල සිතුමිණ පෙර පාසල් සිඟිති විවිධ ප්‍රසංගය දා...

හලාවත, කොක්කවිල සිතුමිණ පෙර පාසලේ වාර්ෂික විවිධ ප්‍රසංගය කොක්කවිල පාසල් ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්විණි. පී. ඩබ්ලිව්. දීපා කුමාරි සහ ඩබ්ලිව්. හෙලන් කුමාරි මහත්මියන්ගේ ආරාධනාව මත ඒ අවස්ථාවට කොක්කවිල මහබෝධි විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හතරලියද්දේ සිරිරතන සහ රඹේපිටිය ඥානතිලක හිමිවරු සහභාගි වූහ. මේ විවිධ ප්‍රසංගයේ අවස්ථා කීපයකි.

ආරච්චිකට්ටුව සමූහ අතුකෝරළ යූ. ගුණපාල


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Or log in with...